Εφαρμόζουμε μια στρατηγική online και offline ξενοδοχειακού marketing, με στόχο να δώσουμε την μέγιστη δυνατή αναγνωρισιμότητα στα ξενοδοχεία μας.

Αναζητούμε και εφαρμόζουμε τα πιο καινοτόμα εργαλεία marketing για να προσεγγίσουμε το ιδανικό κοινό – στόχο για το κάθε ξενοδοχείο.

  • Διαχείριση των Social Media
  • Αναπροσαρμογή του SEO της ιστοσελίδας κάθε ξενοδοχείου
  • Branding
  • Δημόσιες σχέσεις